ПИАРын компани
хайж байна уу?

Сошиел медиа хурдацтай хөгжиж буй өнөө үед хэвлэмэл болон аудио, видео зурган байдлаар контент бүтээж маркетингийн дижилтал сувгуудаар хүргэж байна.

Гэхдээ энэ нь зорилтот бүлэг болон үр дүндээ 100% хүрч ажиллаж чадахгүй байгаа нь зардал өсөх үндэс болж байна. PR, зар сурталчилгаа, маркетинг зэрэг янз бүрийн салбарын харилцааны мэргэжилтнүүдийг цуглуулж эхэлсэн олон нийттэй харилцах компани юм.


PR–н бодлого, төлөвлөлт боловсруулж гүйцэтгэх, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, дотоод, гадаадын, төрийн болон төрийн бус, бизнесийн байгууллага, улс төрч, хувь хүний PR-ын бүх төрлийн үйлчилгээ, медиа мониторинг, судалгаа, зөвлөгөө, сургалт зэргийг үзүүлэхээс гадна дараах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

We apply research to give your customers what they actually want.

PR-ын бүх төрлийн үйлчилгээ, медиа мониторинг, судалгаа, зөвлөгөө, сургалт зэргийг үзүүлэхээс гадна дараах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.
Судалгаа

Хэрэглэгч болон бүтээгдэхүүн зах зээлийн судалгаа.

Сошиал медиа

Бүх төрлийн сошиал медиа сувгууд хөгжүүлэлт, фэйсбүүк маркетинг.

Постер

Бүтээгдэхүүний болон үйлчилгээний зураг авалт, зар сурталчилгаа постер бүтээлт.

Бүтээгдэхүүний дизайн

Бүтээгдэхүүний сав баглаа бодоолол, брендинг бүтээлч, бүтээгдэхүүний цогц маркетинг.

Вэбсайт хөгжүүлэлт

Онлайн худалдаа болон бүтээгдэхүүны газардах хуудас бүтээлт.

Маркетингийн зөвлөх үйлчилгээ

Зах зээлд бүтээгдэхүүнээ гаргахад чиглэсэн зөвлөх үйлчилгээ.

0+

Видео контент

0+

PR campaign

0+

Маркетингийн нийтлэл